Watereum White Paper

Ötlet

A víz, mint nyersanyag

A tiszta víz, mint egyre nehezebben elérhető és emiatt egyre értékesebb ásványkincs. A tiszta iható ivóvízellátás, mint egyre nehezebben fenntartható szolgáltatás. Ezek a világ egyes részeinek vízellátottsági problémái, ezért arra gondoltunk, hogy a vízkivételi jogot közösségi értékesítés keretein belül is megosztjuk. A watereum, egy a jövőbeni vízvásárlási szándékot képviselő digitális utalvány. Azaz, a token tulajdonosa jogosult egy liter víz kitermelésére a Futuraqua Nyrt készleteiből a járulékos költségek megfizetése mellett. Ez a kriptovaluta nem tőkegyűjtés szándékával lett létrehozva. Ez egy önmagában is értéket képviselő digitális utalvány. Valós fundamentuma a már most rendelkezésre álló földalatti tisztavíz-készlet. A FuturAqua ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. A 2011-ben alapított részvénytársaság részvényei ezernél is több magyar magánbefektető tulajdonában állnak, a részvényekkel a Budapesti Értéktőzsdén lehet kereskedni. A nyilvános működés egyfajta garanciát is ad arra, hogy a vízhez való hozzájutás egy transzparens, átlátható folyamat legyen. A FuturAqua Nyrt. vállalati missziója és célja a víz stratégiai szerepének felértékelése, a fogytán lévő készletekhez való méltányos hozzáférés biztosítása a Watereum tokenek tulajdonosainak

Piac

Az ivóvíz, mint nyersanyag és érték

A nyersanyagok (különösen az ivóvíz) nehezen hozzáférhető és kitermelhető, alig reprodukálható értékek. Száz csepp vízből csupán három csepp fogyasztható édesvíz, de az emberiség számára csak egyetlen csepp hozzáférhető, a többi olvadó gleccserekbe van zárva. A nyersanyag befektetésekkel szemben korábban egyetlen ésszerű ellenérvet hangoztattak a tanácsadók, jelesül azt, hogy a nyersanyagok önmagukban csak minimális hasznot termelnek, és nem kamatoznak, mint a kötvények. Nyersanyagokat tehát jobbára kiegészítő befektetésnek javasolták az elemzők, mert védelmet nyújt az inflációval szemben, és megosztja a kockázatot. Eddig a tőkepiacon alapvetően kétféle nyersanyag befektetési forma létezett: a közvetlen (áruvásárlás) és a közvetett (nyersanyag papírok vásárlása). Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így lehetőség kínálkozik arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kidolgozott üzleti modell segítségével megvalósítsa az édesvíz, mint nyersanyag nagykereskedelmét. A társaság célja, hogy a saját kútkapacitása mellett a vízpiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. Ehhez kapcsolódva számos szolgáltatást kínálunk partnereinknek.

Előrejelzés

Egyfajta integrátor-szerep a Társaság számára

A cég az édesvíz kvótakereskedelmére alapozza a FuturAqua Csoport jövőjét, hosszú távú ágazati stratégiáját, amelynek alapja a WATEREUM nevű, blokkchain-alapú token (kripto-eszköz). A FuturAqua Nyrt. az elkövetkező évekre, évtizedekre olyan üzleti környezetet képzel el, amelyben jelentősen felértékelődik az édesvíz, mint az emberi élethez nélkülözhetetlen feltétel, mint a jövő elsőszámú nyersanyaga. Ebben az üzleti környezetben már önmagában az édesvíz készletek birtoklása, a vízvagyon kezelése is kiváltság. A készletek értékesítése pedig ma még felmérhetetlen üzleti távlatokat nyithat a vízkészletekkel rendelkező vállalatoknak. A fogytán lévő nyersanyagok felértékelődésére kitűnő példa az olaj, az arany és ezüst árának emelkedése, vagy a gabona és más élelmiszerek árának növekedése. A vízszolgáltatók és ásványvíztermelők ugyan folyamatosan emelik áraikat, de a jelenlegi piaci árak messze elmaradnak a valós piaci értéktől, hasznosságtól. A vezetékes víz „szolgáltatás”-ként történő definiálása helyett, annak igazi értékére rámutatva alakítjuk ki azt a stratégiát, amely a vízre, mint érték-tényezőre tekint. „Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag” – a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlannak tekinthető vízkvóta-kereskedési rendszerünkre is alapozzuk, amelynek népnyelven „víztőzsdének” hívott platformja globálisan is elérhetővé a világpiacon vízhiánnyal küzdő befektetők, vásárlók számára.

Használhatóság

A Watereum egy édesvíz fedezete mellett kibocsátott token

Végső soron egy érték-alapú kereskedelmi egység. A Watereum az inflációt és a hagyományos monetáris rendszereket mellőző alternatív fizetési rendszer alapja. A Watereum token egy vízre beváltahtó “kvóta”, így közvetve egy befektetési instrumentum, amelynek lényege, hogy nem adott évhez kapcsolódik, hanem lejárat nélküli: ez a token bármikor felhasználható, vízre váltható. A tokenek fedezete elsősorban a FuturAqua Nyrt. mindenkor rendelkezésre álló vízbázisai, ezek eltérő minőségű ásvány- illetve ivóvizek, illetve magyarországi vízbázisok. Jogi alap: vagyoni értékű jog

A Watereum értéke és beválthatósága

Hogyan váltható ivóvízre a Watereum?

A FuturAqua Nyrt. stratégiai célkitűzése, hogy vízbázisok fizikai megszerzésével, illetve idegen vízbázisok kihasználatlan többletkapacitásának ellenőrzésével olyan vállalati portfoliót épít ki, amely alkalmas a vállalatcsoport nemzetközi szintű vízigényének kielégítésére. A gyártás-palackozás, valamint az alternatív kereskedelmi és ellátási megoldások vízigényének biztosítására a FuturAqua csoport továbbra is aktívan szeretné portfoliójának részévé tenni azokat a vízbázisokat, amelyek földrajzi elhelyezkedésük és vízminőségük alapján térben és kitermelési kapacitásban is diverzifikált, stabil hátteret nyújtanak az alapstratégia elérésére. 2018-ban e stratégiai célkitűzésmentén haladva megszereztük egy nagy hozamkapacitásokkal és kiemelkedő logisztikával rendelkező ipari ingatlant, egy vízművet.

A FuturAqua Nyrt ivóvíz-bázisai
A Társaság jelenleg palackozói/gyártói oldalról két projektben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében és palackozásában az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet alternatív csomagolású ásványvíz, illetve üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkút üzemeltetési és kitermelési jogával rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. Az ásványvíz-palackozás továbbra is stratégiai szempontból fontos terület a FuturAqua Csoport számára, azonban nem feltétlen prioritás: a fogyasztásra szánt saját vízbázisból nyert ásványvizek palackoztatása (bérgyártása) is lehetséges alternatíva.

Lehetőség a Watereum beváltására – egyéb ivóvízbázisok, szolgáltatók
Természetesen nem kizárt, hogy a Watereum tokeneket más, ivóvíz-bázissal rendelkező szolgáltató is beváltsa. Szívesen ésörömmel vesszük, ha másszolgáltatók is elfogadják, beváltják a tokeneket. A FuturAqua Nyrt. tervei szerint a tokenek beváltása során egy kialakításelőttálló online felületen lehet bejelenteni a vízigényt és foglalás alá tenni a kért vízmennyiséget. A token tehát egy általános jogosultság a víz átvételére, a beváltáskor kell (akár évekkel korábban) megjelölni, hogy melyik vízbázis melyik kútjából történjék majd a vízkivétel. Így tudjuk elérni, hogy szabványosított és kereskedhető termék legyen a WATEREUM, és ne kizárólag egy speciális kút vizének jogi megfelelője.

Összefoglaló és a hosszútávú tervek

Milyen célból és kinek ajánlott befektetés a Watereum token?

Elsősorban a kriptovaluták iránt már érdeklődő és magas kockázatot kerülő befektetőket céloz meg a digitális utalvány – e fizetőeszköz. Ellentétben az elmúlt évek ICO lázában tömegesen kibocsátott, jövőben megvalósítandó öteletek finanszírozását fedező kriptovalutákkal szemben, a Futuraqua már létező fundamentumra alapozott alternatív fizető eszközt dob a piacra. A befektetők közvetve nyersanyagba fektetnek, amely egyben kizárja azt a kockázatot, hogy az eszköz elveszítse értékét kedvezőtlen piaci környezetben, figyelmbe véve a víz, mint nyersanyag iránti folyamatos és az egyre növekvő igényeket. A társaság hosszútávú tervei között szerepel egy olyan a mindennapi vízfogyasztáshoz kapcsolódó ökoszisztéma megteremtése a digitális fizetőeszközön keresztül, amelynek során az ásványvíz forgalmazó cégek a fogyasztótól watereum kriptovalutában is elfogadjág a termék árának kiegyenlítését, mivel azt a vízkitermelés során ők is fel tudják használni, egyelőre a Futuraqua vízkészleteire alapozva. Egy fizetőeszköz stabil értékét pedig alapvetően az határozza meg, hogy mennyire széleskörben elterjedt annak az elfogadása, azaz minél több üzletben lehessen érte valójában vizet vásárolni, adott esetben akár csak egy pohárnyi mennyiségben is. Éppen ezért a spakulatív céllal, vagy hosszútávú értéknövekedésre alapozó befektetőket követően a környzet tudatos és a méltányos vízelosztással szimpatizáló kisbefektetőknek is ajánlott a tokenek megvásárlása. A jelenleg kibocsátott 11 milliárd tokenhez tartozó ugyan ekkora mennyiségű, 11 milliárd liter víz már jelenleg is rendelkezésre ál. 5-6 év alatt a token tulajdonosokat ki tudja a cég szolgálni még abban az esetben is, ha nem kalkulálunk a befolyt összegből vásárolandó további vízkitermelő helyekkel és jogokkal.