Watereum White Paper

Ötlet

A víz, mint nyersanyag

A tiszta víz, mint egyre nehezebben elérhető és emiatt egyre értékesebb ásványkincs. A tiszta iható ivóvízellátás, mint egyre nehezebben fenntartható szolgáltatás. Ezek a világ egyes részeinek vízellátottsági problémái, ezért arra gondoltunk, hogy a vízkivételi jogot közösségi értékesítés keretein belül is megosztjuk. A watereum, egy a jövőbeni vízvásárlási szándékot képviselő digitális utalvány. Azaz, a token tulajdonosa jogosult egy liter víz kitermelésére a Futuraqua Nyrt készleteiből a járulékos költségek megfizetése mellett. Ez a kriptovaluta nem tőkegyűjtés szándékával lett létrehozva. Ez egy önmagában is értéket képviselő digitális utalvány. Valós fundamentuma a már most rendelkezésre álló földalatti tisztavíz-készlet. A FuturAqua ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. A 2011-ben alapított részvénytársaság részvényei ezernél is több magyar magánbefektető tulajdonában állnak, a részvényekkel a Budapesti Értéktőzsdén lehet kereskedni. A nyilvános működés egyfajta garanciát is ad arra, hogy a vízhez való hozzájutás egy transzparens, átlátható folyamat legyen. A FuturAqua Nyrt. vállalati missziója és célja a víz stratégiai szerepének felértékelése, a fogytán lévő készletekhez való méltányos hozzáférés biztosítása a Watereum tokenek tulajdonosainak

Piac

Az ivóvíz, mint nyersanyag és érték

A nyersanyagok (különösen az ivóvíz) nehezen hozzáférhető és kitermelhető, alig reprodukálható értékek. Száz csepp vízből csupán három csepp fogyasztható édesvíz, de az emberiség számára csak egyetlen csepp hozzáférhető, a többi olvadó gleccserekbe van zárva. A nyersanyag befektetésekkel szemben korábban egyetlen ésszerű ellenérvet hangoztattak a tanácsadók, jelesül azt, hogy a nyersanyagok önmagukban csak minimális hasznot termelnek, és nem kamatoznak, mint a kötvények. Nyersanyagokat tehát jobbára kiegészítő befektetésnek javasolták az elemzők, mert védelmet nyújt az inflációval szemben, és megosztja a kockázatot. Eddig a tőkepiacon alapvetően kétféle nyersanyag befektetési forma létezett: a közvetlen (áruvásárlás) és a közvetett (nyersanyag papírok vásárlása). Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így lehetőség kínálkozik arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kidolgozott üzleti modell segítségével megvalósítsa az édesvíz, mint nyersanyag nagykereskedelmét. A társaság célja, hogy a saját kútkapacitása mellett a vízpiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. Ehhez kapcsolódva számos szolgáltatást kínálunk partnereinknek.

Előrejelzés

Egyfajta integrátor-szerep a Társaság számára

A cég az édesvíz kvótakereskedelmére alapozza a FuturAqua Csoport jövőjét, hosszú távú ágazati stratégiáját, amelynek alapja a WATEREUM nevű, blokkchain-alapú token (kripto-eszköz). A FuturAqua Nyrt. az elkövetkező évekre, évtizedekre olyan üzleti környezetet képzel el, amelyben jelentősen felértékelődik az édesvíz, mint az emberi élethez nélkülözhetetlen feltétel, mint a jövő elsőszámú nyersanyaga. Ebben az üzleti környezetben már önmagában az édesvíz készletek birtoklása, a vízvagyon kezelése is kiváltság. A készletek értékesítése pedig ma még felmérhetetlen üzleti távlatokat nyithat a vízkészletekkel rendelkező vállalatoknak. A fogytán lévő nyersanyagok felértékelődésére kitűnő példa az olaj, az arany és ezüst árának emelkedése, vagy a gabona és más élelmiszerek árának növekedése. A vízszolgáltatók és ásványvíztermelők ugyan folyamatosan emelik áraikat, de a jelenlegi piaci árak messze elmaradnak a valós piaci értéktől, hasznosságtól. A vezetékes víz „szolgáltatás”-ként történő definiálása helyett, annak igazi értékére rámutatva alakítjuk ki azt a stratégiát, amely a vízre, mint érték-tényezőre tekint. „Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag” – a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlannak tekinthető vízkvóta-kereskedési rendszerünkre is alapozzuk, amelynek népnyelven „víztőzsdének” hívott platformja globálisan is elérhetővé a világpiacon vízhiánnyal küzdő befektetők, vásárlók számára.

Használhatóság

A Watereum egy édesvíz fedezete mellett kibocsátott token

Végső soron egy érték-alapú kereskedelmi egység. A Watereum az inflációt és a hagyományos monetáris rendszereket mellőző alternatív fizetési rendszer alapja. A Watereum token egy vízre beváltahtó “kvóta”, így közvetve egy befektetési instrumentum, amelynek lényege, hogy nem adott évhez kapcsolódik, hanem lejárat nélküli: ez a token bármikor felhasználható, vízre váltható. A tokenek fedezete elsősorban a FuturAqua Nyrt. mindenkor rendelkezésre álló vízbázisai, ezek eltérő minőségű ásvány- illetve ivóvizek, illetve magyarországi vízbázisok. Jogi alap: vagyoni értékű jog

Jogi természetét tekintve a Watereum egy vagyoni értékű jog, amelyalapján mindenkori tulajdonosa ivóvizet vásárolhat a megadott feltételek szerint.

Kibocsátási mennyiség, technikai alapok:

A FuturAqua Nyrt. a víz világpiaci kereskedelmének megteremtéséhez kapcsolódva létrehozta a WATEREUM elnevezésű (symbol: WRM), ethereum ERC20 blockchain-alapú kriptovalutáját. Összesen 10.000.000.000 darab (tízmilliárd darab) WATEREUM token került generálásra. A most létrehozott kriptovaluta (token, vagy digitális utalvány) önállóan forgalomképes, különlegessége, hogy vagyoni értékű jogot tartalmaz. Egy egységnyi WATEREUM felhasználásával a vonatkozó feltételek mellett 1 liter ivóvíz vásárolható a FuturAqua Nyrt-től. Az ethereum ERC20 blockchain-technológia lehetővé teszi a tokenek egyszerű és a világon mindenki számára hozzáférhető kereskedelmét.

A Watereum értéke és beválthatósága

Hogyan váltható ivóvízre a Watereum?

A FuturAqua Nyrt. stratégiai célkitűzése, hogy vízbázisok fizikai megszerzésével, illetve idegen vízbázisok kihasználatlan többletkapacitásának ellenőrzésével olyan vállalati portfoliót épít ki, amely alkalmas a vállalatcsoport nemzetközi szintű vízigényének kielégítésére. A gyártás-palackozás, valamint az alternatív kereskedelmi és ellátási megoldások vízigényének biztosítására a FuturAqua csoport továbbra is aktívan szeretné portfoliójának részévé tenni azokat a vízbázisokat, amelyek földrajzi elhelyezkedésük és vízminőségük alapján térben és kitermelési kapacitásban is diverzifikált, stabil hátteret nyújtanak az alapstratégia elérésére. 2018-ban e stratégiai célkitűzésmentén haladva megszereztük egy nagy hozamkapacitásokkal és kiemelkedő logisztikával rendelkező ipari ingatlant, egy vízművet.

A FuturAqua Nyrt ivóvíz-bázisai
A Társaság jelenleg palackozói/gyártói oldalról két projektben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében és palackozásában az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet alternatív csomagolású ásványvíz, illetve üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkút üzemeltetési és kitermelési jogával rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. Az ásványvíz-palackozás továbbra is stratégiai szempontból fontos terület a FuturAqua Csoport számára, azonban nem feltétlen prioritás: a fogyasztásra szánt saját vízbázisból nyert ásványvizek palackoztatása (bérgyártása) is lehetséges alternatíva.

Lehetőség a Watereum beváltására – egyéb ivóvízbázisok, szolgáltatók
Természetesen nem kizárt, hogy a Watereum tokeneket más, ivóvíz-bázissal rendelkező szolgáltató is beváltsa. Szívesen ésörömmel vesszük, ha másszolgáltatók is elfogadják, beváltják a tokeneket. A FuturAqua Nyrt. tervei szerint a tokenek beváltása során egy kialakításelőttálló online felületen lehet bejelenteni a vízigényt és foglalás alá tenni a kért vízmennyiséget. A token tehát egy általános jogosultság a víz átvételére, a beváltáskor kell (akár évekkel korábban) megjelölni, hogy melyik vízbázis melyik kútjából történjék majd a vízkivétel. Így tudjuk elérni, hogy szabványosított és kereskedhető termék legyen a WATEREUM, és ne kizárólag egy speciális kút vizének jogi megfelelője.

Összefoglaló és a hosszútávú tervek

Milyen célból és kinek ajánlott befektetés a Watereum token?